اسلایدر قالیشویی

بهترین وپیشرفته ترین دستگاه قالیشویی
گالری اسلایدر
ثبت سفارش قالیشویی
سفارش شستشو فرش
ثبت مبل شویی

قالی شویی

قالیـشویان،

مبـلشویان،

با توجه به استفاده فرش ماشینی، در شرایط مختلف و احتمال ایجاد لکه های گوناگون و کثیفی در سطح فرش برای نگهداری بهتر از فرش های ،شما و تمیز کردن لکه های ،فوق در جدول مقابل، لیست لکه های معمولی و عمومی و نحوه بر طرف کردن آنها با توجه به منشاء آن ها بیان می گردد. هر کدام از لکه ها را بر اساس جدول مربوط و ترکیب دستورالعمل های زیر تمیز نمایید.

روش های لکه زدایی،

،1-لـکه هایی که قابل برداشتن است بوسیله قاشق بردارید.

2- محلولی از سرکه سفید و شامپوی فرش و آب ولرم تهیه کرده روی محل لکه بریزید.

3- محلولی از شامپوی فرش و آب ولرم تهیه کنید.

4- پارچه سفید و تمیزی که آغشته به تینر و یا الکل سفید می باشد را روی محل لکه قرار داده و مالش دهید.

5- پارچه سفید و تمیزی که آغشته به محلول شامپوی فرش و آب ولرم می باشد را روی محل لکه قرار دهید.

6- محل لکه را طوری مالش دهید که مواد لکه زا بطور کامل در محلول حل شود.

7- با یک پارچه سفید و خشک محل لکه را بطور کامل مالش دهید تا اثرات لکه و آب حاوی آن بخوبی پاک شده و جمع شود.

8-بگذارید لکه خشک شود سپس با جارو آنرا تمیز کنید.

9- یک تکه یخ روی لکه برای فریز شدن قرار دهید.
10- لکه را با الکل سفید خیس کنید.
11-از محلول آب و آمونیاک 10% استفاده کنید.
12- از محلول آب سرد و شامپو استفاده کنید.
13- از پارچه سفید آغشته به استون استفاده کنید.
قالیـشو،
قالی شـوی،