اسلایدر قالیشویی

بهترین وپیشرفته ترین دستگاه قالیشویی
گالری اسلایدر
ثبت سفارش قالیشویی
سفارش شستشو فرش
ثبت مبل شویی

دکتراسماعیل چمنی افتخاراذربایجان

برای مردم زحمات زیادی کشیده ازفرش فروشان قالیبافان زحمت زیادی کشیده سپاس گذاریم

شوراشهرتبریزدکترچمنی

ازطرف قالیشویان تبریز محمدفرشخواه مقدم