اسلایدر قالیشویی

بهترین وپیشرفته ترین دستگاه قالیشویی
گالری اسلایدر
ثبت سفارش قالیشویی
سفارش شستشو فرش
ثبت مبل شویی

قالی تبریز

قالی تبریز یکی از انواع قالی‌های ایرانی است، این شهر یکی از مهم‌ترین مراکز بافت قالی در ایران است و قالی‌های بافت آن از تنوع و گوناگونی بسیاری برخوردارند. تبریز، در حال حاضر از ((سوی شورای جهانی صنایع دستی)) به عنوان {شهر جهانی بافت فرش» }انتخاب شده است.

فرش تبریز قالی تبریز

یکی از مهمترین صنایع دستی شهر تبریز قالیبافی است و در این زمینه شهرت جهانی دارد، فرشبافی در تبریزیامنطقه اذربایجانشرقی از قبل از دوران صفویه آغاز شد و یکی از قدیمی ترین و معروفترین مراکز بافت فرش های دستباف در دنیا به شمار می آمد، اوایل فرش ها در قالب طرح های روستایی با رجشمارهای 20 بافته می شد که به مرور زمان با رشد و ترقی فرش و قالیبافی تا 150 رج افزاش پیدا کرد و همچنین به هنر درباری مبدل گشت.

 

مواد اولیه بکارگرفته شده در فرش تبریز معمولا از جنس پشم یا ابریشم بودند که فرش های بسیار با کیفیت و اعلا روانه بازار می کردند،تبریز دارای تنوعی بی نظیر از طرح ها و نقشه ها در زمان های گذشته بود.

Tabriz Carpet
Tabriz Carpet is one of the types of Iranian carpets, this city is one of the most important carpet weaving centers in Iran. Its carpets have a lot of variety and variety. Tabriz is currently selected as the {World City Carpet City} (from the World Handicraft Council). Was.

Tabriz Carpet

One of the most important handicrafts of the city of Tabriz is carpet weaving, and in this area it has a world renown, carpets in Tabriz in the East Azarbayjan province before the Safavid era and one of the oldest and most famous centers of carpet weaving in the world were considered, the early carpets In the form of rural designs, they were woven with the 20th recital, which, over time, increased carpet and carpet weaving to 150 rings, and also became the art of the court.

 

The raw material used in the carpet of Tabriz was usually made of wool or silk, with very high quality and high-quality carpets, Tabriz had a unique variety of designs and drawings in the past.