اسلایدر قالیشویی

بهترین وپیشرفته ترین دستگاه قالیشویی
گالری اسلایدر
ثبت سفارش قالیشویی
سفارش شستشو فرش
ثبت مبل شویی

1.شستشوی نقاط تیره و چرک فرش ،به وسیلۀ برس‌های بزرگ دستگاه قالیشویی

2.رها کردن قالی داخل حوضچه‌های بزرگ برای خارج شدن مواد شوینده

3.قرار دادن قالی داخل دستگاهی شبیه سانتریفوژ برای خارج کردن آب

4. خشک کردن قالی در هوای آزاد یا در گرمخانه
5.کردگیری فرش درقالیشویی بادستگاه دورانی
6.لکه گیری قالی ها باشرایط خاص؟