اسلایدر قالیشویی

بهترین وپیشرفته ترین دستگاه قالیشویی
گالری اسلایدر
ثبت سفارش قالیشویی
سفارش شستشو فرش
ثبت مبل شویی

قالیشویی مبلشویی ازنظر تکنیک خیلی گمراه کننده است

چرا شستشومبل درمحل تخصص می خواهدوتجربه ،برای اینکه مبل متحرک است منظوراین است جنس مبلهافرق دارندوشستشوی برای همین متفاوت است. نوع پارچه دستگیری مبل مواد فرق دارندمبل شویان که اموزش دیدند ازفنی حرفه ای مدرک گرفتند .یک مبل شویی باید پارچه را بشناسد.

مبل شویان که مجوز دارند درسامانه 118ثبت شدند استعلام کنید. اماحال نوبت قالیشویی است که فرقی با مبلشویی ندارد،فرش هم بسته به نوع جنس قالی داردباید طرفی که فرش می شوید تخصص کافی داشته باشد تابداند چکار کند تا فرش شسته شده شکسته نشود مشتریان اعتراض نکنند ودرضمن قالیشویی فرشخواه تبریزباکادری مجرب رضایت مشتریان را جلب کند. شماره تماس درتبریز32844000- 09147619081تکنیک تصویر شستشوی فرش ومبلمان